Monday , February 24 2020
Home / vietnam / Hà Nội: Bắt đầu run with good h gó Linh Đm, thi công 2 cầu vượt

Hà Nội: Bắt đầu run with good h gó Linh Đm, thi công 2 cầu vượtHI NO: BUT YOU LIKE TO GOC HC LINH ĐÀM ĐỂ THI CÔNG 2 CẦU VƯỢT

Then without “you tâ xây dựng tuyến vng vành đai 3 ấi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết no với vđườnh 3ai 3” có tổng mức đầu tưn 340 tỉng.

Hà Nội: Bắt đầu ran mất góc hồ Linh Đm, thi công 2 cầu vượt - 1

Dự without you tâ xây dựng tuyến vng vành ướai 3 dấi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường Vành đai 3 hiđn đc ấc took bus triển khai. Ệiều ệc biệt ự dự without này đó là hai chiếc cầu thấp có tổng chiều dài khoảng 542 m bắc qua hồ Linh ẽàm s gó đượ c kng hàộ th 12m thờng 12 12 12 12, 12 vụ thi công.

Hà Nội: Bắt đầu run with good h gó Linh Đm, thi công 2 cầu vượt - 2

Theo ghi nhận góc hồ sanc san lấp ằt nằm ở phía Tây, ngay bên dưới cầu cạn có sẵn của đường Vành đai 3.

Hà Nội: Bắt đầu run with good h gó Linh Đm, thi công 2 cầu vượt - 3

Máy móc phục vụ thi công ở gjc hồ Linh Đm.

Hà Nội: Bắt đầu ran m gót gúc hồ Linh cm, thi công 2 cầu vượt - 4

Hai cầu đi dưới đường Vành đai 3 tên cao có tổng chiều dài trên 500 m, nhằm khắc phục tình trạng ách tắc giao thông tại khu vực này.

Hà Nội: Bắt đầu run with good h gó Linh Đm, thi công 2 cầu vượt - 5

Hai cầu thấp chạy song song với cầu cạn đường Vành đai 3 hiện nay. Trong ầó cầu đi dưới thấp bên trái dài gần 260m, cầu đi dưới thấp bên phải có chiều dài 282m, row 13 m.

Hà Nội: Bắt đầu ran m gót gúc hồ Linh Đm, thi công 2 cượu vượt - 6

Kết cấu phần trên, so dụng hệ dầm bê tông cốt thép dự ựng lực, bặn mặt cầu bê tông cốt thép, mầt cầu bằng bê tông nhựa chặt.

Hà Nội: Bắt đầu run with good h gó Linh Đm, thi công 2 cầu vượt - 7

Theo thiết kế, huh, vaa trên cầu let bằng gạch bê tong giả đá, lan can thép mạ kẽm. Đây là hình ảnh cầu cạn đường vành đai 3 trên cao hiện nay. Hai cầu vượt sông Linh Đàm sẽ song song với cầu cạn này.

Hà Nội: Bắt đầu run with good h gó Linh Đm, thi công 2 cầu vượt - 8

Phía đường Nguyễn Hữu Thọ mố của cầu đi thấp được kết hợp cùng mố của các nhánh cầu kết nối tương ứng.

Hà Nội: Bắt đầu run with great h gó Linh Đm, thi công 2 cầu vượt - 9

Tổng mức tư của dự without going 340 tđồng, trong ,ó, chi phí bồi thường, hỗ trá và tái hnh cư gn 15 tỷng, chi phí xây dựng 257 tỷng. You can thang 12 days without khởi công và hoàn thành so it dang throng until 2020.

Hà Nội: Bắt đầu run with good h gó Linh Đm, thi công 2 cầu vượt - 10

Mật độ dân cư tại bán đảo Linh màm rất đông, trong khi lối ra duy nhất phía Linh Đm giao vành đai 3 bị nut thắt cổ chai khiến khu vực này thường xuyên tắc xuyên tắc

Hà Nội: Bắt đầu ran m gót góc hồ Linh Đm, thi công 2 cầu vượt - 11

Hai tuyến đường nhánh kết nối với đường vành đai 3 tre cao, tổng chiều dái 554,889m, bề rộng mỗi cầu 7m. Trong ầó cầu nhánh lán có chiều dài 288,107m, nhánh xuống có chiều dài 266,782m.

Đỗ Quân – Trọng Trinh


Source link