Wednesday , November 13 2019
Home / thailand / Apple Watch Series 5 25 ทุก 25 ตุลาคม 13,400 บาท

Apple Watch Series 5 25 ทุก 25 ตุลาคม 13,400 บาทApple iPhone iPHONE 3 iPhone 3 iPhone 11, iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max 18 ตุลาคม เรียบร้อย แล้ว ล่าสุด เตรียม วาง ที่ ที่ ได้ ได้ ได้ คือ นิยม อย่าง แบบ คือ Apple Watch Series 5 Retina แบบ Always On ติด ตลอด เวลา ที่ ไม่มี เพื่อ เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา อย่าง อย่าง อย่าง ต้ ง ยก ข้อ มือ ขึ้น มา หรือ แตะ หน้า จอ มี เข็มทิศ ใน ตัว โทร ฉุกเฉิน ทั่ว โลก ซึ่ง มี ตัว เรือน แบบ ไทเทเนียม เพิ่ม เข้า มา เริ่ม จำหน่าย วัน ศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม นี้ เป็นต้น ไป โดย มี ราคา ดัง ต่อ ไป นี้

ตัว เรือน อะลูมิเนียม

 • ขนาด เรือน อะลูมิเนียม ขนาด 40 ม ม. ราคา 13,400 รุ่น (รุ่น GPS)
 • ขนาด เรือน อะลูมิเนียม ขนาด 44 ขนาด ม. ราคา 14,400 รุ่น (รุ่น GPS)
 • ขนาด เรือน อะลูมิเนียม ขนาด 40 ม ม. ราคา 16,900 บาท (รุ่น GPS + CELLULAR)
 • ขนาด เรือน อะลูมิเนียม ขนาด 44 ขนาด ม. ราคา 17,900 บาท (รุ่น GPS + CELLULAR)

Apple Watch Nike

 • ขนาด เรือน อะลูมิเนียม ขนาด 40 ม ม. ราคา 13,400 รุ่น (รุ่น GPS)
 • ขนาด เรือน อะลูมิเนียม ขนาด 44 ขนาด ม. ราคา 14,400 รุ่น (รุ่น GPS)
 • ขนาด เรือน อะลูมิเนียม ขนาด 40 ม ม. ราคา 16,900 บาท (รุ่น GPS + CELLULAR)
 • ขนาด เรือน อะลูมิเนียม ขนาด 44 ขนาด ม. ราคา 17,900 บาท (รุ่น GPS + CELLULAR)

ตัว เรือน ส แตน เล ส สตี ล

 • ขนาด เรือน ส แตน เล สตี ขนาด ขนาด ม 40 ม ม. ราคา 22,400 บาท (รุ่น GPS + CELLULAR)
 • ขนาด เรือน ส แตน เล ส ขนาด ขนาด ม 44 ม ม. ราคา 23,900 บาท (รุ่น GPS + CELLULAR)

Apple Watch Hermès

 • ขนาด เรือน ส แตน เล สตี ขนาด ขนาด ม 40 ม ม. ราคา 40,900 บาท (รุ่น GPS + CELLULAR)
 • ขนาด เรือน ส แตน เล สตี ล ขนาด ม 44 ม ม. ราคา 42,400 บาท (รุ่น GPS + CELLULAR)

Apple Watch Edition

 • ขนาด เรือน ไทเทเนียม ขนาด 40 ม ม. ราคา 25,400 บาท (รุ่น GPS + CELLULAR)
 • ขนาด เรือน ไทเทเนียม ขนาด 44 ขนาด ม. ราคา 26,900 บาท (รุ่น GPS + CELLULAR)
 • ขนาด เรือน เซรา มิ ก สี ขาว ขนาด 40 ม ม. ราคา 41,400 บาท (รุ่น GPS + CELLULAR)
 • ขนาด เรือน เซรา มิ ก สี ขนาด ขนาด ม 44 ม ม. ราคา 42,900 บาท (รุ่น GPS + CELLULAR)

Apple's Apple Watch Series 3 Apple iStudio, Studio 7 Apple Watch Series 5 Apple iPhone 25 Apple Watch Series 3 Apple Watch Series 5 Nike เพียง เริ่ม บาท เพียง ,4 6,400 บาท เป็น เจ้าของ เพียง ได้ วัน วัน นี้

Apple Watch Series 3 และ Nike

 • ขนาด เรือน อะลูมิเนียม ขนาด 38 ขนาด ม. ราคา 6,400 รุ่น (รุ่น GPS)
 • ขนาด เรือน อะลูมิเนียม ขนาด 42 ม ม. ราคา 7,400 รุ่น (รุ่น GPS)
 • ขนาด เรือน อะลูมิเนียม ขนาด 38 ขนาด ม. ราคา 9,900 บาท (รุ่น GPS + CELLULAR)
 • ขนาด เรือน อะลูมิเนียม ขนาด 42 ม ม. ราคา 10,900 บาท (รุ่น GPS + CELLULAR)

เรียบเรียง โดย – www.flashfly.net


Source link