Saturday , August 24 2019
Home / ประเทศไทย

ประเทศไทย

โปรด เกล้า ยาร แผ่นดิน '

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้ง ประธาน ผู้ ตรวจ การ แผ่นดิน และ ผู้ ตรวจ การ แผ่นดิน แต่งตั้ง "พล. อ. วิทวัส รชตะ นันทน์" เป็น ประธาน ผู้ ตรวจ การ แผ่นดิน และ "นาย สม ศักดิ์ สุวรรณ …

Read More »

มติ สน ช. ผ่าน กม. ปลด ล็อก กัญชา วาระ แรก แล้ว – innnews

การ ประชุม สภา นิติบัญญัติ แห่ง ชาติ (สน ช.) ที่ มี นาย พร เพชร วิชิต ชล ชัย ประธาน สน ช. ทำ หน้าที่ ประธาน การ ประชุม ได้ พิจารณา ร่าง พระราชบัญญัติ ยา เสพ ติด ให้ …

Read More »